Bloc đại đặc biệt HN.11

250,000 175,000

  • Chủ đề: Thành công thịnh vượng
  • Kích thước:16X24 cm
  • Chất liệu:giấy couches malt 60.2gsm
  • Aó bloc lịch metalize cao cấp theo công nghệ mới
  • Túi vải đài loan tự hủy-Hộp in metalize bế nổi 3D
  • Nẹp thiết nhung cao cấp-ốc vít đầu tròn