Bloc siêu đại AH-09

300,000 210,000

  • Chủ đề: 365 cây thuốc và sức khẻo
  • Kích thước:20×30 cm
  • Chất liệu:giấy couches malt 60.2gsm
  • Aó bloc lịch metalize cao cấp theo công nghệ mới
  • Túi giấy tự hủy-Hộp in metalize bế nổi 3D
  • Nẹp thiết nhung cao cấp-ốc vít đầu tròn